• New World Rebel 6.4.2017. 11:22

    Vatikanka babilonska Kurva    Sve ova dešavanja i cirkus oko ukazanja su demonska manifestacija i proizvod rima tj. papstva koji je izmislio priču o Mariji koja je postala 'kra...

  • New World Rebel