• Svemir Putnik 13.2.2017. 20:59

  G l u p o s t

  Neki dan čuo sam već toliko otrcanu misao
  Da se čovjek na nju kao i na sličnu nasmije
  O gluposti; iako ima jasnu i potpunu smisao
  Shvati li šalu, ...

 • Svemir Putnik