New World Rebel
  • New World Rebel

  • pogledaj profil

Sanjanje ili sanjanje

“Imaj  na  umu  da  za  tebe  sanjanje  nije  samo  jedna  mogućnost,  ono  je  nešto  osnovno.  Ako  ga  ne  postigneš,  nećeš moći da nastaviš na putu.”  
“Uzbunjen njegovim rečima, upitao sam: “Ali, šta moram  učiniti kako bih to postigao?”   “Moraš  želeti  da  to  učiniš!”  odgovorio  je.  “To  je  tako  jednostavno. Ti preuveličavaš težinu ove prakse. Sanjanje je  dostupno  svakome,  zato  što  da  bi  se  započelo,  ono  jednostavno  zahteva  minimalno  razmišljanje,  tek  onoliko  koliko je potrebno da se nauči kucanje na tastaturi ili vožnja  automobila.”   Rekao  sam  kako  mi  je  veoma  teško  da  shvatim  kako  nas  baratanje snovima može dovesti do unutrašnje budnosti.   Primetio je: “Ti si zbunjen rečima. Kada čarobnjaci govore  o  sanjanju  i  budnosti,  te  reči  nemaju  ničeg  sa  fizičkim  stanjima koje ti poznaješ. Nemam drugog izbora nego da se  koristim tvojim jezikom jer me u suprotnom ne bi uopšte  razumeo. Ali ako ne učiniš on što je potrebno i staviš na  stranu svakodnevna mišljenja pokušašavajući da prodreš do  značenja onoga što ti govorim, nećeš se nikada izvući iz tog  stanja sumnjičavosti.”   “Jedino mogu da ti garantujem da, kada jednom budeš  odbacio lenjost koja te sprečava da se suočiš sa izazovom i  navališ direktno i bez oklevanja na sanjanje, tvoja mentalna  zbrka će se raščistiti sama od sebe.”   Izvinio sam se zbog svoje tvrdoglavosti i zamolio ga da još  jednom razjasni značenje sanjanja.   Umesto  ulaženja  u  teoretsko  objašnjenje,  što  sam  ja  želeo, Karlos mi je dao jedan primer.   “Zamisli zatucanog vernika, jednog od onih koji ništa ne  može činiti ako nije blagovremeno zatražio dozvolu od svog  boga. Onog trenutka kada zaspi, šta se događa sa njegovim  ubeđenjima, kuda ona odlaze?”   Nisam znao šta da odgovorim.  

Nastavio je: “Ona su ugašena poput plamena sveće na  vetru. Kada sanjaš, ti si vlasnik samog sebe. Tvoje vizije su  izolovani mehuri, nepovezani jedni s drugima i bez sećanja  samog sebe. Naravno, sila navike će te uglavnom odvesti do  snova gde ti jesi ti, ali u njima možeš biti junak ili kukavica,  mlad ili star, muškarac ili žena. U stvari, ti si samo jedna  skupna  tačka  koja  se  pomera  nasumice,  nema  tu  ničeg  ličnog.”   “Za običnog čoveka, razlika između budnosti i sanjanja je  da u prvom slučaju njegova pažnja teče u kontinuitetu a u  drugom teče na haotičan način; ali u oba iskustva stepen  učešća volje je minimalan. Osoba će se probuditi na mestu  gde po običaju poput košulje ostavlja svoju personalnost i  otići će da ispunjava svoje rutinske zadatke. Kada opet zaspi,  postaje  iznova  isključena  jer  ne  zna  da  može činiti  nešto  drugo.”   “Svakodnevne budne ludosti nam ne ostavljaju prostora  da se zaustavimo i zapitamo da li je ovaj svet koji trenutno  opažamo stvaran kao što izgleda. Ista stvar se mora reći za  bilo  koji  običan  san;  dok  traje,  mi  ga  prihvatamo  kao  nesumnjivu činjenicu,  nikad  ga  ne  preispitujemo;  ili  da  kažemo mnogo praktičnijim rečima, dok smo u snu mi nikad  ne nameravamo da se setimo nekih naredbi ili dogovora koje  smo sačinili u budnom stanju.”   “Ali, postoji drugačiji način upravljanja pažnjom, i njihovi  rezultati nikako ne mogu biti nazvani ‘snovi’ ili ‘budnost’, zato  što on započinje sa promišljenom upotrebom namere. Ono  što  se  događa  je  da  mi  preuzimao  komandu  nad  svojom  svesnošću i sasvim je isto da li spavamo ili smo budni, zato  što je to nešto što prevazilazi oba ova stanja. To je istinsko  buđenje, preuzeti komandu nad našom pažnjom!”  

13.6.2017. 12:08