New World Rebel
 • New World Rebel

 • pogledaj profil

Ovih dana sve više i više ljudi

Ovih dana sve više i više ljudi
svjesno je izmanipulirane stvarnosti u kojoj živimo,
stvarnosti u kojoj je LJUBAV postala BOL,
stvarnosti u kojoj je MIR postao RAT,
stvarnosti u kojoj je uništavanje prirode mjerilo NAPRETKA,
stvarnosti u kojoj se LAŽOVI nazivaju SPOSOBNIMA,
gdje se OTROVI nazivaju LIJEKOVIMA,
gdje se ROBOVLASNICI nazivaju
AUTORITETIMA i PODUZETNICIMA, a robovi griješnicima.
No ova surova stvarnost koje smo iz dana u dan
sve više svjesni, samo je odraz nas samih,
odraz naših uvjerenja, naših vjerovanja i programa
koje su nam sustavno programirali u naš um,
tijekom cijelog života kako bismo i dalje odražavali
ovu stvarnost...
Takvi isprogramirani,
uvjerenja smo kako je ropstvo sloboda,
kako je ljubav bol,
kako je sreća u događajima ili posjedovanju određenih stvari,
kako svijet možemo mijenjati isključivo programima
koji nas drže,
odnosno odražavaju i manifestiraju ovu stvarnost.
Uvjerenja smo kako nasiljem možemo pobijediti nasilje,
kako oduzimanjem tuđih sloboda
možemo izboriti vlastitu slobodu,
uvjerenja smo kako svijet isključivo možemo mijenjati
na fizičkoj razini,
no to je iluzija, to su programi,
uvjerenja i vjerovanja koja su ubačena u naš um
s ciljem održavanja stvarnosti u kojoj živimo,
a ne kao alati za prijeko potrebne promijene.
Vjerujemo kako mijenjanjem sustava, zakona,
vlade, političara …itd, možemo promijeniti svijet.
No kakve li koristi od promjena sustava,
vlada, zakona, ako jedino što može donijeti
istinsku i stvarnu promjenu,
jedino što i možemo i imamo pravo mijenjati
to nismo promijenili:
SAME SEBE!...
(unknown)

7.10.2017. 23:18
 • MAGARICA 8.10.2017. 00:53   čoece, baš je teška križaljka
  u šta da ce sad pretvorim , a ?

     
 • MAGARICA
 • MAGARICA 9.10.2017. 09:37   U damu ?

     
 • MAGARICA