Svemir Putnik
  • Svemir Putnik

  • pogledaj profil

R i j e č i

Kako je i na koji način čovjek došao do uma
Kažu da je to ostvario, jedino, pomoću riječi
Upotrebljavajući niz drugih došao do razuma
Kojeg više nikakva sila nije mogla da spriječi!

Prva bijaše što sakupljanjem, opstanak stvara
Zatim je, došla riječ koja ljude u životu spaja
Omogućuje lakše življenje svih te staro razara
Ponekad na žalost od drugih nasilno prisvaja!

Kažu, najdraža je ona riječ koja nas oslobađa
Jer dolazi kao svijetlost te se među ljude širi
Borba za slobodu i nevine, pokatkada pogađa
Pravo, jednakost svima samo stidljivo proviri!

Ljubav je na koncu, riječ najdraža većini ljudi
Jer se rađa iz dubine duše, srca razumnih bića
Čak, i onih, grubijana, silnika što su u zabludi
Kad ju iskoriste, često prevarom i bez pokrića!

25.5.2015. 21:05
  • Tina73 25.5.2015. 21:34 

    Respekt.

       
  • Tina73