Svemir Putnik
  • Svemir Putnik

  • pogledaj profil

T o l i k o T e V o l i m

U tvoje bi srce

Cijeli Svemir stao!

U njega bih draga

Svu ljubav dodao!


U Tvoje bih srce

Još Ljubavi slao!

Kao Egoista,

Nikome ni zrnca

Za Svijet ne bih dao!

27.12.2016. 10:43
G l u p o s t
Svemir Putnik
13.2.2017. 20:59
T o l i k o T e V o l i m
Svemir Putnik
27.12.2016. 10:43
N e t a l a s a t i
Svemir Putnik
12.10.2016. 17:44
B a k l j a L j u b a v i
Svemir Putnik
3.7.2016. 16:58
R u k e
Svemir Putnik
31.5.2016. 10:11
Č e m u Ž u r i t i
Svemir Putnik
21.5.2016. 10:14
V e l i k i Č o v j e k
Svemir Putnik
28.7.2015. 19:48
T a š t i n a
Svemir Putnik
21.7.2015. 16:55
R a d n i k
Svemir Putnik
16.7.2015. 17:19
S a v j e t i
Svemir Putnik
8.7.2015. 10:16
Kakav život Živim
Svemir Putnik
2.7.2015. 07:55
Z v u c i S r c a
Svemir Putnik
8.6.2015. 22:28
R i j e č i
Svemir Putnik
25.5.2015. 21:05
K o g a V o l j e t i
Svemir Putnik
19.5.2015. 06:17
L j u b a v
Svemir Putnik
15.5.2015. 19:32