Svemir Putnik
  • Svemir Putnik

  • pogledaj profil

I s k r e n o s t

Želiš li biti iskren varavost i dvoličnost ne cijeni
Prisvoji sve ono što je svih, tvog života vrijedno
Biti ćeš priznat od okoline prikloni se toj ocjeni
Iskrenost je kao dobrota, odbaci ono nevrijedno!

Budimo naročito prema svojim bližnjima iskreni
Prevrtljivost, na duže vrijeme ne može se održati
Ni prema neprijateljima ne smijemo biti neiskreni
Vječnu vrijednostsve više ljudi rado će podržati!

Na žalost najviše se osobe koje su laskavci cijeni
Nazivamo ih prijateljima, iako nam većinom lažu
Počešće prevare i druge ako ih tko krivo procijeni
Veličajući se kad uspiju, dok okom trepneš slažu!

Za čovječnost, čast ovoga svijeta, ljuta su stupica
Kojom si mnoštvo njih okrutno priskrbljuje hvalu
Lakomislenim i lakovjernima pripada stranputica
Nerazumni im umjesto da sude spremaju pohvalu!

Nije nužno da svakome tajnu svoga srca otkrijemo
To bi bila greška ali, iskrenimožemo sa svima biti
Ako se u bitnoj crti pred strancem ne razotkrijemo
Svojim načelom istinoljubivost će se drugima zbiti!

Jednostavan, iskreni čovjek je, uvijek ljudima mio
Licemjeri svaki neće u našoj okolini, opstati olako
Zato neka se istakne, pošteni, hrabar i veoma smio
U svakakvom iskušenju moramo znati to nije lako!

9.10.2017. 15:23