Tina73
  • Tina73

  • pogledaj profil

GOTOVO UVIJEK

'Ljudi se ne žele otarasiti svojih bojazni i strahovanja,svoje ljutnje i okrivljavanja sebe,zato što ih negativni osjećaji potiću i stvaraju u njima osjećaj živosti'objašnjavao je učitelj.

Svoje učenje nastojao je učenicima objasniti slijedećum primjerom:

Seoski glasonoša uputiio se svojim biciklom POPRIJEKIM PUTEM preko neke livade na kojoj je paslo stado goveda.Na pola puta ugleda ga bik i pojuri prema njemu.U velikoj nevolji jadni je glasonoša na jedvite jade uspio preskočiti ogradu i pobjeći razjarenom biku.

'Zamalo vas nije nabio na rogove,zar ne?'reče učitelj koji je tu scenu promatrao sa sigurne razdaljine.

'Da',zadihano će seoski glasonoša,' svaki put me zamalo ne nabije na rogove.'

7.7.2015. 22:31
  • krvava meri 8.7.2015. 02:23 

    Išla dva redovnika u svakodnevnu šetnju i putem naišli na veliku lokvu vode i pored nje ženu koja nije mogla da ju prođe bez da se uprlja. Jedan ju redovnik, bez razmišljanja prenese preko vode iako im je kontakt sa ženama strogo zabranje. Dva sata nakon toga, kada su stigli u samostan, pita ga drugi redovnik: zašto si prenesao ženu preko vode?? A ovaj mu odgovara: ja sam tu ženu pustio prije dva sata a ti ju još uvijek nosiš.

       
  • krvava meri