blogovi

  • Svemir Putnik 12.10.2016. 17:44

    N e t a l a s a t i

    Ne talasaj, čula sam izvanredan izraz reče prijateljica
    Nikada mi tako jednostavna ideja nije na pamet pala
    Ako je shvatiš na prečac, onda je prava...

  • Svemir Putnik