blogovi

  • Adolf prije 11 h

    bez naslova

    Sa san ti se ja uozbiljia, sa san inšpektur a ljudi stekli ka niko povjerenje u mene, pa se svaki dan kogod javi. Zove me jedna s Manuša da niki mesar...

  • Adolf